GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CỤ THỂ


Giá Phân Cho Hoa Kiểng: Call

Phục hồi cho cây suy yếu, phì nhiêu cho đất bạc màu

Dùng cho       :           Hoa kiểng

Giá bán            :            

 Sử dụng        :           trộn đều 1 gói cho chậu 20 lít

HSD                 :           3 năm

Hiệu lực          :           bón 1 lần cho 60 ngày sử dụng

Thành phần     :           NPK 18-6-8 + 1Mg + 70% hữu cơ

                       Vitamin – Khoáng – Vi lượng

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: Eximbank)
  •  
  •