GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CỤ THỂ


Giá Phân Cho Mai Bonsai: Call

Phục hồi cho cây suy yếu, phì nhiêu cho đất bạc màu    

Dùng cho        :           Mai- Bonsai

Giá bán            :           

Sử dụng          :           trộn đều 1 gói cho chậu 20l

HSD                  :           3 năm

Hiệu lực           :           bón 1 lần cho 60 ngày sử dụng 

Thành phần    :          NPK 18-6-8 + 3Ca+ 1Mg + 70% hữu cơ

                       Vitamin- Khoáng - Vi lượng

                  

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: Eximbank)
  •  
  •