GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CỤ THỂ


Giá Phân Cho Thảm cỏ: Call

 Cỏ thêm xanh mượt, tiết kiệm công tưới và bón phân

Dùng cho        :       Thảm cỏ

Giá bán           :       

Sử dụng          :       rải đều 1 gói cho 10m2 cỏ trồng

HSD                :        3 năm

Hiệu lực          :        bón 1 lần cho 60 ngày sử dụng  

Thành phần     :        NPK 18-6-8 + 3 Ca + 1MG+ 70% hữu cơ

                                    Vitamin – Khoáng- Vi lượng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: Eximbank)
  •  
  •